Utedagis Vindspelet Svarte

”Utedagis” har blivit en populär förskoleform. Därför har vi tillsammans med Ystad kommun försökt dra vårt strå till stacken.

Beställare: Ystad kommun
År 2019