Kv. Geijer 4 Ystad

Intill Malmövägen ligger detta flerbostadshus med affärsverksamhet på bottenplan.

Antal lägenheter: 36 st
Antal lokaler: 4
Beställare: MMAT AB
Färdigställt 2019