Vårt arkitektkontor grundades 1964 under namnet Kjell Aage Nilson och Claes B Persson Arkitektkontor AB. Vi har bedrivit kontor i Simrishamn och Malmö och sedan 1970 finns vi i Ystad.
Våra projekt finns i Södra Sverige, huvudsakligen i Ystad kommun och omnejd.

 

Företagets främsta tillgångar är våra medarbetare.
Hos oss finns idag följande kompetens och kapacitet:
Arkitekt SAR/MSA – 4 personer
Byggnadsingenjör – 3 personer
Vi har dessutom nära samarbete med konsulter inom andra byggkompetenser.

 

Vi har bred kompetens inom samtliga för arkitekt och byggnadsingenjör förekommande områden så som:
Inventeringar
Utredningar
Idé- och skissarbete
Planarbete
Bygglovsritningar
Projektering
Förfrågningsunderlag
Projektledning
Kontrollansvarig
Tillgänglighetssakkunnig
3D-modellering
Visualisering och Illustrationer

Som verktyg använder vi oss av:
AutoCad, Revit, SketchUp, Enscape, Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator.