Segepark Malmö

Detta bostadsområde ligger i direkt anslutning till det natursköna Sege Park med gångavstånd till Burlöv GK. Bostäderna är planerade för seniorboende.

Antal lägenheter: 124 st
Beställare: Contentus
Färdigställt 2013