Vi på nparkitekter sitter i det gamla fängelset – Hvita Briggen – i Ystad