Certifierad Sakkunnig av Tillgänglighet

I en byggprocess ska byggreglerna för tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- och / eller orienteringsförmåga efterföljas. Det kan också finnas krav från kommunen på olika former av dokumentation så som Riskbedömning, Tillgänglighetsbeskrivning, Tillgänglighetsutlåtande / Tillgänglighetsyttrande, Tillgänglighetsgranskning och Tillgänglighetsbesiktning. För att säkerställa att ert projekt uppfyller reglerna kan våran tillgänglighetssakkunnige hjälpa er.