Kontrollansvarig

Vi erbjuder tjänsten av en kontrollansvarig. När ett bygglov sökes så bestämmer byggnadsnämnden om ärendet kräver en kontrollansvarig. Om så är fallet så ska byggherren utse en självständig kontrollansvarig. Den upprättar en kontrollplan som följer projektet och ser till att erforderliga kontrollpunkter utförs och dokumenteras.