Personalbyggnad Tomelilla Församling

En personalbyggnad i anslutning till kapellet. Byggnaderna hänger samman genom en underjordisk gång.

Beställare: Tomelilla församling
Färdigställt 2015