Kv. Kranskötaren 8 o 9 Ystad

Förtätning av staden Ystad med lägenheter som har nära till allt.

Antal lägenheter: 107 st
Beställare: Fastighets AB Costyhus
Färdigställt 2019