Något av det viktigaste i våra uppdrag är förhållandet till våra uppdragsgivare.
Det finns inget absolut mått på förmågan till samarbete – vi låter exempel på våra uppdragsgivare tala.

Våra uppdragsgivare är bl.a.
Kommuner: Ystad, Tomelilla, Karlskrona, Burlöv, Eslöv, Hörby, Kävlinge, Lund, Simrishamn, Skurup

Fastighetsbolag: Contentus, Leny fastigheter, Enrax, HSB, Riksbyggen, SHH, Ystadbostäder, Österlenhem, Hemsö

Byggföretag: Thage, Skanska, Otto Magnusson, Nyströms Bygg, Nimab, HL Bygg, BLS Construction

samt ett flertal privata fastighetsägare