Bygglovsritningar & Planritningar

Vi hjälper till med bygglovsritningar som stämmer överens med de gällande regler inom BBR (Boverkets Byggregler). Om det önskas så tar vi kontakt med byggnadsnämnden och reder ut vilka regler som gäller för projektet. Det kan vara allt från en liten carport till ett flerbostadshus. Om man vill bygga om eller bygga till eller bygga nytt. Man kommer med egna idéer eller så hjälper vi till med vår kreativitet och erfarenhet som arkitekter