Kv. Grundström Ystad

För att täcka behovet av hyresrätter så lät Ystadbostäder oss projektera detta flerbostadshus med 36 lägenheter.

Antal lägenheter: 36 st
Beställare: Ystadbostäder
Färdigställt 2020