Kv. Rosenhill 21 Ystad

Antal lägenheter: 54 st
Beställare: Contentus AB
Färdigställt 2006