Lansen Tomelilla

En totalförnyelse och påbyggnad av fastigheten ger ett attraktivt boende.

Antal lägenheter: 23 st
Beställare: Österlenhem AB
Färdigställt: 2022