Kv. Viljan Sjöbo

Leny fastighets AB äger en central fastighet i Sjöbo. Där har vi tillsammans under tre etapper ritat och byggt bostäder och LSS-boende.

Antal lägenheter: 90 st
Beställare: Leny fastighets AB
Färdigställt 2016 – 2019