KranskötarenFörtätning av staden Ystad med lägenheter som har nära till allt.

Antal lägenheter: 64 st + 1 gästlägenhet
Beställare: Fastighets AB Costyhus
Status: Under projektering