Om nparkitekter


Affärsidé

Att som konsulterande arkitekter tillhandahålla kvalificerade tjänster inom hela sektorn byggande och förvaltning av vår fysiska miljö.

Att genom stor kompetensbredd, överblick och analysförmåga tillföra för kunden lönsamma kunskaper i varje uppdrag.

Att arbeta med uppdrag inom ett område, där det är möjligt att hålla för uppdragen erforderliga personliga möten.

Att konkurrera med den fördel vår breda kompetens innebär för våra kunder.

 

Kompetensområden

 • Skiss- och utredningsarbete
 • Planarbete/utredningar
 • Husprojektering (nybyggnad, ombyggnad)
 • Förfrågnings- och arbetsunderlag
 • Projektledning
 • Kontrollansvarig
 • Tillgänglighet
 • Byggledning
 • Översiktsplanering och målinriktningsanalyser
 • BIM-samordning
 • 3D-modellering
 • Visualisering
 • Illustrationer

Kapacitet

Företagets främsta tillgång representeras av de i företaget verksamma. Följande kompetens och kapacitet finns idag:

Arkitekter SAR/MSA – 2 personer
Arkitekter MSA – 2 personer
Byggnadsingenjör – 3 person
Administration – 1 person

Dessutom har vi genom samverkan med andra konsulterande arkitekter ytterligare kapacitet.

 

Historik

Företaget grundades 1964 under namnet Kjell Aage Nilson och Claes B Persson Arkitektkontor AB. Uppdragen har geografiskt i första hand omfattat Skåne men även övriga Sverige liksom utlands­projekt. Verksamheten har bedrivits vid kontor i Simrishamn 1967-1974, Malmö 1964- och Ystad 1970-.

Uppdragen och kompetensen inom företaget har haft en stark strävan mot stor bredd. Som projektör har företaget strävat efter uppdragsformer där både arkitektonisk och teknisk kompetens efterfrågats.

Under 1970-talet arbetade företaget med bl.a. bevarandeplan för Simrishamn, planeringsuppdrag för kommunen, skolbyggnader, bostäder och vårdbyggnader.

Under 1980-talet utvecklades företaget i storlek närmast som en följd av det omfattande bostads­byggandet. Uppdragen höll fortfarande stor bredd med bl.a. bevarandeplaner, fysisk planering och ombyggnad/renoveringsuppdrag för skyddsvärda byggnader.

Från 2017 är tre av de verksamma lika delägare i företaget.

Beställare

Kommuner 
Ystad
Simrishamn
Tomelilla
Skurup
Åstorp
Burlöv
Kävlinge
Ängelholm
Hörby
Eslöv

Fastighetsbolag 
Regionfastigheter
Contentus
Abitare
HSB
Ekdahls
MFastighetsbolag
Veolia AB
Ystads Församling
Ystads Energi

Byggföretag
Skanska
NCC
Peab
Thage
Bo-Hus
HL Bygg

samt ett flertal privata fastighetsägare