Kv. Einar OlssonYstad håller på att utveckla en helt ny grön stadsdel vara detta blir ett av flerbostadshusen som kommer finnas där.

Antal lägenheter: 20 st
Beställare: Ystad bostäder
Status: Under projektering