Personalbyggnad

Tomelilla Församling



En personalbyggnad i anslutning till kapellet. Byggnaderna hänger samman genom en underjordisk gång.

Typ: Personalbyggnad
Beställare: Tomelilla församling
Status: Färdigställt
Invigt: 2015