Sege ParkDetta bostadsområde ligger i direkt anslutning till det natursköna Sege Park med gångavstånd till Burlöv GK. Bostäderna är planerade för seniorboende.

Antal lägenheter: 124 st
Beställare: Contentus
Status: Färdigställt
Inflyttning: 2013