Kv. GrundströmEtt nytt flerbostadshus i kvarteret Grundström.

Antal lägenheter: 36 st

Beställare: Ystad bostäder
Status: Under projektering