Kv. GeijerIntill Malmövägen planeras det för ett nytt flerbostadshus med affärsverksamhet på bottenplan.

Antal lägenheter: 36 st

Antal lokaler: 4
Beställare:
Status: Under projektering