Mobil bastuI Kåseberga finns denna mobila bastu som ofta är placerad nere i hamnen.